Wszystkie artykuły autora: Krzysztof Ciupek

Krzysztof Ciupek

mgr Krzysztof Ciupek – absolwent Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie. Od 2008 roku jest pracownikiem Zakładu Kontroli Dawek i Wzorcowania w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie.

  • Klasyfikacja odpadów promieniotwórczych

    Stosowanie substancji promieniotwórczych w nauce, przemyśle i medycynie powoduje – jak każda działalność człowieka – powstawanie odpadów. Do tych materiałów zalicza się wszelkiego rodzaju substancje,...