Wszystkie artykuły autora: Forum Atomowe

Forum Atomowe

FORUM ATOMOWE to zespół młodych specjalistów i studentów nauk ścisłych, których celem jest edukacja i informacja społeczna w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii jądrowej oraz popularyzacja fizyki i nauk pokrewnych.