Wszystkie artykuły autora: Paweł Kaszowski

Paweł Kaszowski

mgr inż. Paweł Kaszowski – absolwent kierunku Fizyka i Technika Konwersji Energii na Politechnice Gdańskiej, aktualnie doktorant na „Środowiskowych Studiach Doktoranckich (III stopień)” „Współczesne technologie i konwersja energii” na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej.