Tepco i rybacy prefektury Fukushima osiągają porozumienie w sprawie zrzutów wód podziemnych

Tokyo Electric Power Company (Tepco), operator elektrowni jądrowej Fukushima-Daiichi, poinformował, że wraz z Federacją Rybaków w Prefekturze Fukushima (Fukushima Prefectural Federation of Fisheries Co-operative Association – FPFFCA) zawarł porozumienie umożliwiające nieskażonym wodom gruntowym na ominięcie elektrowni i kontrolowany spływ bezpośrednio do morza.

Porozumienie to pozwoli na implementację układu obejścia zmieniającego przepływ wód podziemnych występujących pomiędzy wzgórzami w pobliżu znajdującej się na niższym terenie skażonych budynków elektrowni jądrowej Fukushima.

Według Tepco zredukuje to ilość wody dostającej się do podziemnych części budynków elektrowni o maksymalnie 100 ton. Aktualnie ilość tej wody szacuje się na 400 ton na dzień.

Zmiana przepływu wód gruntowych zmniejszy objętość wody ulegającej skażeniu, która musi zostać oczyszczona i przechowywana na terenie Fukushima-Daiichi. Pozwoli to odciążyć magazyny poprzez zmniejszenie tempa akumulacji skażonej wody.

Ramy porozumienia ustalone zostały pod koniec marca 2014, a umowę podpisano, gdy Tepco zgodził się spełnić szereg wymagań stawianych przez Federację Rybołówstwa.

Rybacy żądali od Tepco implementacji przejrzystych zasad operacji zrzutu, niezależnej weryfikacji danych pomiarowych, informowania o bezpieczeństwie uwalnianej wody, oraz odszkodowań dla rybaków, w związku z szerzącymi się plotkami.

Porozumienie z rybakami nakłada również obowiązek przestrzegania ścisłych norm ochrony wody, oraz zapewnienia, że normy te są przestrzegane.

Rybacy przedstawili również konkretne wymaganie dotyczące aktywności izotopów zawartych w uwalnianej wodzie. Aktywność Cezu-134, produktu rozszczepienia o dwuletnim czasie połowicznego rozpadu, oraz Cezu-137 z czasem połowicznego rozpadu około 30 lat, powinna być mniejsza niż 1 Bekerel na litr (Bq/l).

Rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia limit aktywności Cezu-134 oraz Cezu-137 w wodzie pitnej wynosi 10 Bq/l.

– Chciałbym przyklasnąć rybakom za podjęcie trudnych decyzji, i wyrazić nasze zaangażowanie do pilnego wypełnienia zobowiązań – powiedział Naomi Hirose, szef Tepco.

Dr Dale Klein, przewodniczący Komitetu Monitorowania Reformy Jądrowej Tepco i były przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego USA (US Nuclear Regulatory Commission) powiedział, że system uwalniania wód będzie chronił środowisko, pozwoli zmniejszyć obłożenie magazynów oraz będzie ważnym krokiem w celu poprawy zarządzania wodą w Fukushima-Daiichi.

Kontrolowane uwolnienia rozpoczną się po ostatecznej dyskusji pomiędzy rybakami i rządem.

18 września 2013 Tepco uwolniło ponad 1000 ton skażonej wody do morza po wywołanych tajfunem silnych wiatrach i ciężkich ulewach na terenie elektrowni jądrowej Fukushima-Daiichi.

19 sierpnia 2013 Tepco odkryło wodę wewnątrz i na zewnątrz bariery otaczającej przechowalnik z wodą.

21 sierpnia 2013 Urząd Dozoru Jądrowego Japonii skorygowało ocenę wycieku z poziomu 1 na poziom 3 według Międzynarodowej Skali Zdarzeń Jądrowych (INES).

Przechowalniki zostały zbudowane w celu magazynowania skażonej wody po awarii z marca 2011.

NucNet

NucNet jest niezależną, światową agencją informacyjną skierowaną do branży nuklearnej. NucNet prowadzi serwis internetowy, w którym publikowane są bieżące informacje dotyczące przemysłu jądrowego, w szczególności poświęcone aspektom bezpiecznej eksploatacji obiektów jądrowych oraz stosowania źródeł promieniotwórczych. NucNet został założony w 1990 roku przez Europejskie Towarzystwo Nukleoniczne jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie na rzetelną i szybką informację o energetyce jądrowej.

Serwis internetowy: www.nucnet.org
Facebook: NucNet
Twitter: @NucNetNews

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *