Areva przygotowuje zaplecze dla projektu Hinkley Point C

Podczas gdy Komisja Europejska bada sprawę dozwolonej pomocy publicznej dotyczącej elektrowni jądrowej Hinkley Point C, dostawca technologii – Areva – przygotowuje się na dostawę dwóch bloków EPR. Robert Davis, dyrektor generalny Areva UK, opowiada portalowi NucNet o postępach i wnioskach wyciągniętych podczas budowy w Olkiluoto i Flamanville.

NucNet: Jak w tej chwili wygląda zaangażowanie Arevy w project Hinkley Point C?

RD: Już w 2011 roku Areva podpisała wstępne porozumienie z EdF dotyczące zaprojektowania systemów zaopatrzenia w parę dla dwóch bloków oraz wykucie jednego z reaktorów. Będziemy również dostawcą automatyki i systemów opomiarowania. Areva już przygotowuje się do prac w tych dwóch dziedzinach.

Przy wsparciu EdF przygotowujemy również listę brytyjskich dostawców oraz pomagamy im zdobyć potrzebne certyfikaty i uzyskać konkurencyjność. Zamierzamy stworzyć wspólne grupy dotyczące poszczególnych produktów jak zawory, zbiorniki, wymienniki ciepła czy pompy. Razem z EdF, Areva chciałaby wypracować wspólne stanowisko w sprawie zaopatrzenia tak, aby zoptymalizować zdolności produkcyjne.

Oczywiście czekamy również na ostateczną decyzję EdF Energy w sprawie tej inwestycji.

NucNet: Jakie są największe wyzwania dla Arevy przy projekcie Hinkley Point C?

RD: Hinkley Point C oznacza odrodzenie brytyjskiego przemysłu jądrowego oraz całego łańcucha dostaw, dlatego już pracujemy z lokalnymi dostawcami, aby stworzyć tę sieć. Priorytetem jest zmieścić się w czasie i budżecie. Oznacza to jak najszybsze rozpoczęcie szczegółowego projektowania oraz zweryfikowanie podwykonawców pod względem jakości i doświadczenia w przemyśle jądrowym.

NucNet: Jakie środki ochrony przed katastrofami naturalnymi bierze się pod uwagę dla lokalizacji Hinkley Point?

RD: Wszystkie zagadnienia projektowe związane z lokalizacją Hinkley Point to działka NNB (NNB GenCo, filia EdF).

W grudniu 2012, po 66 miesiącach rozpatrywania wniosku, Brytyjskie Biuro Regulacji Jądrowych (ONR) zaakceptowało projekt EPR, podobnie Brytyjska Agencja Środowiska. W procesie wzięto pod uwagę dodatkowe wymagania sformułowane po katastrofie w Fukushimie, które zostały spełnione przez EPR. Zakończenie procesu oznacza, że EPR jest na razie jedynym reaktorem III generacji dopuszczonym do budowy w Wielkiej Brytanii.

Według projektu EPR jest odporny na kataklizmy oraz zapewnia bezpieczeństwo okolicznych terenów, po części dzięki kombinacji aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa, które są różnorodne, zwielokrotnione oraz wzajemnie się uzupełniają. Gwarantuje to autonomiczne działanie systemów chłodzenia przez co najmniej tydzień, nawet przy całkowitej utracie zewnętrznego zasilania. Odporność EPR na kataklizmy pokrywa potężne w sile trzęsienia ziemi, powódź, wysoką temperaturę, uderzenie samolotu oraz wiele innych.

Należy nadmienić, że odrobiono lekcję z Fukushimy i dlatego projekt jest niezależnie weryfikowany zarówno przez inwestora (EdF Energy) jak i ONR.

NucNet: Czy sądzi Pan, że problemy napotkane w Olkiluoto i Flamanville, jak opóźnienia i przekroczenie budżetu, powtórzą się w Hinkley Point C?

RD: Nie, Areva optymalizuje EPR już od 2009 roku, głównie dzięki doświadczeniom zdobytym na placu budowy w Olkiluoto oraz Flamanville. Dodatkowo, proces licencjonowania przez ONR (ogólna ocena projektu), który zakończył się uzyskaniem licencji, stosunkowo wcześnie wskazał wszystkie potrzebne do uzyskania licencji poprawki.

NucNet: Jak planujecie uniknąć, znanych z Flamanville i Olkiluoto, opóźnień oraz przekroczenia budżetu przy realizacji Hinkley Point C?

RD: Hinkley Point C skorzysta z doświadczenia EdF, Arevy oraz chińskich partnerów ze wszystkich placów budowy EPR. Wyciągnięte wnioski oraz obecność personelu z poprzednich projektów pomoże zmieścić się w czasie i budżecie.

Wnioski wyciągnięto na wielu polach: konstrukcji, budowy, zaopatrzenia oraz organizacji. Dodatkowo 4-letni proces licencjonowania zapewnia akceptację projektu przez regulatora. EdF i Areva wypracowały już globalny łańcuch dostaw dla przyszłych reaktorów EPR. Zabrakło tego przy pierwszych projektach.

Kontekst
Robert Davies spędził 25 lat w Brytyjskiej Marynarce Królewskiej, dowodząc trzema okrętami wojennymi, następnie został specjalistą ds. budżetu i planowania w Ministerstwie Obrony. Ukończył zarządzanie i dołączył do Framatome ANP w 1995, gdzie pełnił rolę brytyjskiego dyrektora regionalnego Areva NP. W 2009 został wicedyrektorem Areva UK ds. inwestycji. W grudniu 2012 został nominowany na dyrektora generalnego Areva UK.

Aktualnie w budowie znajdują się cztery reaktory EPR – Flamanville 3 we Francji, Olkiluoto 3 w Finlandii oraz Taishan 1 i 2 w Chinach. Planowany czas uruchomienia Flamanville 3 i Olkiluoto 3 to 2016. Natomiast dla Taishan 1 i 2 odpowiednio 2014 i 2015.

NucNet

NucNet jest niezależną, światową agencją informacyjną skierowaną do branży nuklearnej. NucNet prowadzi serwis internetowy, w którym publikowane są bieżące informacje dotyczące przemysłu jądrowego, w szczególności poświęcone aspektom bezpiecznej eksploatacji obiektów jądrowych oraz stosowania źródeł promieniotwórczych. NucNet został założony w 1990 roku przez Europejskie Towarzystwo Nukleoniczne jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie na rzetelną i szybką informację o energetyce jądrowej.

Serwis internetowy: www.nucnet.org
Facebook: NucNet
Twitter: @NucNetNews

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *