Magazyn „Forum Atomowe”

Magazyn Forum Atomowe” redagowany jest przez młody Zespół naszej Fundacji. Pismo to kierujemy do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych różnymi aspektami pokojowego wykorzystania energii jądrowej: od badań naukowych i zagadnień technicznych do problemów społecznych z nim związanych.

„Forum Atomowe” ma posłużyć wzrostowi społecznej wiedzy i świadomości dotyczącej energii jądrowej po to, abyśmy nie bali się korzystać z jej możliwości.

Życzymy Czytelnikom wielu dobrych i ciekawych publikacji.

Biężący numer czasopisma: