Polska planuje 12-procentowy udział energetyki jądrowej do 2030 roku

Polska planuje do 2030 roku 12-procentowy udział energii jądrowej w całkowitej produkcji energii elektrycznej, a w 2024 rozpocznie eksploatację komercyjną pierwszego reaktora jądrowego.

Beata Sparażyńska, starsza specjalistka w Departamencie Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki, powiedziała podczas Europejskiego Kongresu Energetyki Jądrowej w Marsylii, że jednym z kluczowych celów polskiej polityki energetycznej jest budowa elektrowni jądrowej.

Powiedziała, że przetarg na budowę reaktora może zostać uruchomiony pod koniec 2014 roku i będzie obejmował wszystkie kluczowe aspekty tego projektu, w tym zapewnienie finansowania, dostaw paliwa i świadczenia roli generalnego wykonawcy.

Pani Sparażyńska dodała, że jednym z potencjalnych problemów może być model finansowania, który zostanie ostatecznie określony po wydaniu decyzji Komisji Europejskiej odnośnie budowy nowego projektu Hinkley Point C w Wielkiej Brytanii.

Polska może zastosować kontrakty długoterminowe wspierane przez rząd, podobne do mechanizmu kontraktów różnicowych (CFD) proponowanych przez rząd brytyjski dla inwestycji Hinkley Point C. Obecnie Komisja Europejska bada, czy CFD, które gwarantują stałą cenę energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownie jądrową, nie są sprzeczne z zasadami pomocy publicznej.

Pani Sparażyńska zaznaczyła, że przeprowadzone analizy wskazują, że koszt energii elektrycznej wytwarzanej z energii jądrowej będzie w 2025 roku na poziomie około 64 euro za megawatogodzinę, co będzie czynić ją najtańszym źródłem energii elektrycznej w kraju. Dla porównania koszt wytwarzania energii elektrycznej przez morskie farmy wiatrowe może osiągnąć poziom około 108 euro za MWh.

Zaznaczyła także, że Polska potrzebuje energii jądrowej, gdyż 62% istniejących elektrowni pracuje już ponad 30 lat i nieuchronnie zbliża się koniec możliwości ich dalszej eksploatacji. Energia jądrowa konieczna jest także dla osiągnięcia celów klimatycznych, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł energii, a także powstrzymania dalszego wzrostu cen energii elektrycznej.

Dodała, że polski sektor energetyczny jest bardzo wrażliwy na prowadzoną przez Unię Europejską politykę klimatyczną i rozwój energetyki jądrowej korzystnie wpłynie na możliwości wypełnienia celów środowiskowych i klimatycznych.

Uruchomienie do 2030 roku elektrowni jądrowych o całkowitej mocy 6 GWe doprowadzi do zmniejszenia rocznej emisji dwutlenku węgla o 36 mln ton, co będzie stanowić redukcję emisji z polskiego sektora elektroenergetycznego o 24%.

Przestrzegła, że dalsze uzależnienie Polski tylko od węgla kamiennego i brunatnego doprowadzi w najbliższych latach do konieczności importu tych paliw, co będzie skutkować wzrostem cen energii elektrycznej.

Kolejne kroki w programie energetyki jądrowej w Polsce zależą od decyzji rządu pozwalającej ogłosić przetarg i zawrzeć kontrakt na budowę reaktora jądrowego.

NucNet

NucNet jest niezależną, światową agencją informacyjną skierowaną do branży nuklearnej. NucNet prowadzi serwis internetowy, w którym publikowane są bieżące informacje dotyczące przemysłu jądrowego, w szczególności poświęcone aspektom bezpiecznej eksploatacji obiektów jądrowych oraz stosowania źródeł promieniotwórczych. NucNet został założony w 1990 roku przez Europejskie Towarzystwo Nukleoniczne jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie na rzetelną i szybką informację o energetyce jądrowej.

Serwis internetowy: www.nucnet.org
Facebook: NucNet
Twitter: @NucNetNews

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *