Wzrost znaczenia energii jądrowej, ale ograniczenia pozostaną, twierdzi IPCC

Energia jądrowa może mieć rosnący wkład w źródła energii o niskiej emisji gazów cieplarnianych, jednak wiele ograniczeń dla jej zastosowania pozostanie utrzymanych, stwierdza nowy raport Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC).

Zgodnie z raportem III Grupy Roboczej wchodzącym w skład Piątego Raportu IPCC, elektrownie jądrowe są źródłem energii o niskiej emisji gazów cieplarnianych, ale ich udział w światowej produkcji energii elektrycznej spada od 1993 roku.

Ograniczenia wykorzystania energii jądrowej obejmują m.in. ryzyko operacyjne, ryzyko wydobycia uranu, ryzyko finansowe i regulacyjne, ryzyko wynikające z nierozwiązanych kwestii gospodarowania odpadami, problemu rozprzestrzeniania broni jądrowej oraz obawy opinii publicznej.

Raport mówi, że niektóre spośród tych kwestii zostały uwzględnione w procesie opracowywania nowych cykli paliwowych i technologii reaktorów, dzięki czemu nastąpił postęp w dziedzinie badań i rozwoju w zakresie bezpieczeństwa i gospodarki odpadami.

Raport pokazuje, że globalna emisja gazów cieplarnianych wzrosła do niespotykanego wcześniej poziomu, pomimo rosnącej liczby działań na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych. Emisje gazów w latach pomiędzy 2000 i 2010 rosły szybciej niż w każdym z trzech poprzednich dziesięcioleci.

Według raportu, byłoby możliwe, stosując szeroką gamę środków technicznych i zmian w zachowaniu, aby ograniczyć wzrost średniej globalnej temperatury do dwóch stopni Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Jednak tylko poważna zmiana instytucjonalna i technologiczna dałaby szansę na to, że globalne ocieplenie nie przekroczy tego progu.

Raport zatytułowany „Zmiany klimatu 2014 r.: Łagodzenie zmian klimatycznych”, jest trzecim z trzech raportów grupy roboczej, który wraz z sprawozdaniem podsumowującym, planowanym na październik 2014 r. stanowi Piąty Raport IPCC z oceny zmian klimatu.

Streszczenie raportu, który ukaże się w dniu 15 kwietnia 2015 r. jest dostępne on-line:
http://report.mitigation2014.org/spm/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers_approved.pdf

NucNet

NucNet jest niezależną, światową agencją informacyjną skierowaną do branży nuklearnej. NucNet prowadzi serwis internetowy, w którym publikowane są bieżące informacje dotyczące przemysłu jądrowego, w szczególności poświęcone aspektom bezpiecznej eksploatacji obiektów jądrowych oraz stosowania źródeł promieniotwórczych. NucNet został założony w 1990 roku przez Europejskie Towarzystwo Nukleoniczne jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie na rzetelną i szybką informację o energetyce jądrowej.

Serwis internetowy: www.nucnet.org
Facebook: NucNet
Twitter: @NucNetNews

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *