Zdjęcie tygodnia (2) – Mikrokapsułka paliwa fuzyjnego

Dwumilimetrowa kapsułka paliwowa wykorzystywana jest jako cel laserów w amerykańskim laboratorium badawczym National Ignition Facility. Skupienie mocy wiązek laserowych na tej drobnej kapsułce powoduje powstanie warunków takich jak na Słońcu oraz inicjację reakcji syntezy. Kulka paliwowa składa się z mieszaniny dwóch izotopów wodoru – deuteru i trytu, które w centralnej części są mieszaniną gazów. Zewnętrzna termiczna stała warstwa (ablator) ma grubość mniejszą od ludzkiego włosa, która topi się pod wpływem wysokiej temperatury.

Źródło: Wikimedia Commons