Zdjęcie tygodnia (3) – Yellowcake

Yellowcake to potoczna nazwa  półproduktu niezbędnego do produkcji paliwa jądrowego. Charakterystyczny żółty kolor powstaje w naturalny sposób i wynika z wysokiej zawartości związków uranu, z których około 80% stanowi U3O8.

Źródło: IAEA