Zdjęcie tygodnia (7) – ferrofluid w polu magnetycznym

Ferrofluid jest substancją o właściwościach zbliżonych do cieczy, która ulega silnej polaryzacji w obecności zewnętrznego pola magnetycznego. Po przekroczeniu pewnego progowego natężenia pola magnetycznego wytwarza się wewnętrzna indukcja powodująca powstawanie na powierzchni wzorów geometrycznych, które zmieniają się ciągle w zależności od zmian pola magnetycznego, temperatury itp., co daje niesamowity efekt.

Ferrofluid został wynaleziony w 1963 przez Steve’a Papell’a, który w NASA opracowywał nowe paliwo rakietowe. Produkcja tej cieczy możliwa jest przez utworzenie zawiesiny substancji ferromagnetycznej o wielkości ok. 10 nm w substancji nośnej, którą może być woda lub rozpuszczalniki organiczne.

Dzięki swoim właściwościom ferrofluidy są przedmiotem nie tylko badań naukowych, ale już znalazły zastosowanie np. w układach chłodzących, zaawansowanych układach pomiarowych, przemyśle zbrojeniowym oraz w nowoczesnych i modnych głośnikach. Są też inspiracją i środkiem przekazu w sztuce – sławna japońska artystka Sachiko Kodama często wykorzystuje je w swoich instalacjach.

Źródło: Wikimedia Commons